Sõnastik

Aurikaurulaev ehk laev, mis liigub aurumasina jõul.
Aurumasin -  soojusmootor, mis muundab rõhu all olevas aurus talletatud potentsiaalse energia mehaaniliseks energiaks.
Industrialiseerimine – tööstuse eelisarendamine.
Industriaalühiskond – tööstuse saavutustele tuginev ühiskond.
Konkurents – sama kauba müüjate (tootjate) võistlus ostjate pärast.
Tööstuslik pööreperiood 18.-19. sajandil, mil manufaktuure tootmine hakkas asenduma vabrikutootmisega, inimtööjõu asemel hakati kasutama masinaid.
Urbaniseerumine – linnastumine.

No comments:

Post a Comment